index

Sista länken skall visa ett utdrag av SSA's utsändning från den svenska UT-gående QSL-byrån.

Senaste uppdatering 25 Mars-15

Denna länk kommer att leda dig till de Skandinaviska IOTA-resultaten.

RSGB har nyligen publicerat det officiella reslutatet efter uppdateringen i januari. 2015

Här kommer det finnas Svenska DXCC-resultat hämtade från ARRL's DXCC-sidor. Jag plockade vad som fanns hos ARRL idag 18 april.

SM5DJZ

Jaha, så var det dax igen för lite uppdatering. QSL-utskicket av framför allt de små länderna blev klart nu efter midsommar, så nu är de på väg ut i världen. Några mindre IOTA-uppdateringar har skett och bl.a. Sten SM3NXS klev upp över 1000-nivån. Grattis Sten!!

DXCC-listorna kommer efter månadsskiftet.

 

Hoppas Ni kan läsa innehållet annars är spå pikar alltid välkomna.

E-posten via ssa's kanelbulle.se

73 de Janne SM5DJZ

 

Idag är det 24 Juni 2015 de Janne SM5DJZ