index

Sista länken skall visa ett utdrag av SSA's utsändning från den svenska UT-gående QSL-byrån.

Senaste uppdatering 25 Mars-15

Denna länk kommer att leda dig till de Skandinaviska IOTA-resultaten.

RSGB har nyligen publicerat det officiella reslutatet efter uppdateringen i januari. 2015

Här kommer det finnas Svenska DXCC-resultat hämtade från ARRL's DXCC-sidor. Jag plockade vad som fanns hos ARRL idag 18 april.

SM5DJZ

OK, Man lär så länge man äter elever, som läraren sade. Nu skall mina sidor ha lite mer uppdaterad information speciellt på IOTA och QSL-sidorna.

DXCC släpar dock lite men beräknas vara up-to-date vid månadsskiftet.

Hoppas Ni kan läsa innehållet annars är spå pikar alltid välkomna.

E-posten via ssa's kanelbulle.se

73 de Janne SM5DJZ

 

Idag är det 14 Maj 2015 de Janne SM5DJZ

WHX