index

Sista länken skall visa ett utdrag av SSA's utsändning från den svenska UT-gående QSL-byrån.

Senaste uppdatering 25 Mars-15

Denna länk kommer att leda dig till de Skandinaviska IOTA-resultaten.

RSGB har nyligen publicerat det officiella reslutatet efter uppdateringen i januari. 2015

Här kommer det finnas Svenska DXCC-resultat hämtade från ARRL's DXCC-sidor. Jag plockade vad som fanns hos ARRL idag 18 april.

WHX

SM5DJZ

OK, Man lär så länge man äter elever, som läraren sade. Nu skall mina sidor ha lite mer uppdaterad information speciellt på IOTA och QSL-sidorna. DXCC är också uppdaterad i dag den 18 april.

Hoppas Ni kan läsa innehållet annars är spå pikar alltid välkomna. E-posten via ssa's kanelbulle.se

73 de Janne SM5DJZ

 

Idag är det 18 April 2015 de Janne SM5DJZ